Onder de titel ‘Obsessions’ presenteert Brutus nieuw werk van L.A. Raeven, een expositie van opkomend talent Alexandra Phillips en een installatie van Atelier Van Lieshout.

L.A. Raeven - What did I do wrong?
De pijn en wellicht verwarring die een meisje voelt bij een eerste menstruatie vallen in het niet bij de maatschappelijke krachten die in werking treden zodra een meisje vrouw en vruchtbaar wordt. De meisjes in What did I do wrong? weigeren een passieve rol te spelen in het spel van macht, eer en controle. Zij weigeren het maatschappelijke keurslijf dat hun reproductieve vermogen koppelt aan gedragsbeperking en preutsheid. Zij komen in opstand tegen genormaliseerd geweld, de emotieloze samenleving en alles wat fake is, en slaan terug met het bloed waar het allemaal mee begint.

Mede dankzij Mondriaan Fonds.


Atelier Van Lieshout - Kelder


Ondergronds gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Hier worden geheimen bewaard waar een bedompte lucht omheen hangt. Maar het onderaardse is ook de plek om het kwetsbare te conserveren en biedt een schuilplaats tegen een al te indringerige buitenwereld. In 'Kelder' van Atelier Van Lieshout daal je af in de menselijke geest met al zijn tegenstrijdigheden. Buiten bereik van het felle zonlicht gedijt het slechte en woekert het goede. 'Kelder' is een surrealistische parallelwereld waar de moraal even buitenspel is gezet.

Alexandra Phillips - Dogs can smell dogs


In ‘Dogs can smell dogs’ spoort opkomend talent Alexandra Phillips de kijker herhaaldelijk aan het fenomeen afwijking te erkennen en te zien als een smeermiddel voor echt contact. Deze visie vertaalt ze in haar sculpturen, reliëfs en video’s door alledaagse voorwerpen van gips, plastic en schuimverpakkingen op een ongebruikelijke manier te presenteren. Door de materialen niet te transformeren, maar hun intrinsieke eigenschappen optimaal te gebruiken, toont Phillips ons hun onvoorziene potentie en aantrekkingskracht.

Mede dankzij CBK en Mondriaan Fonds.

Betreden op eigen risico
Brutus is een presentatieplek voor hedendaagse kunst. De getoonde kunst kan aanstoot geven, ethische normen overschrijden en kan verwarring of een onveilig gevoel veroorzaken. De programmering is vrij van ideologische, ethische of esthetische eenduidigheid en biedt absolute vrijheid aan kunstuitingen – hoe afwijkend ook.
Brutus is momenteel gesitueerd in oude panden. De tentoonstellingsruimtes kunnen daarom donker of nat zijn. Pas dus op voor gladheid en onverwachte opstapjes. Brutus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (emotionele) schade of letsel, die het gevolg is van bovenstaand.
sadweelchairateliervanlieshoutweb.gif